لیست داروهای داخلی عمومی شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها خمیر دهانی triamcinolone teriadent 0.1%
داروهای عمومی_داخلی ضد دیابت قرص metformin rahamet 500mg
داروهای عمومی_داخلی ضد دیابت قرص metformin rahamet 1000 mg
داروهای عمومی_داخلی بتابلاکرها قرص atenolol 100mg
داروهای عمومی_داخلی مهار کننده HMG-COA قرص atorvastatin 10mg
داروهای عمومی_داخلی مهار کننده HMG-COA قرص atorvastatin 20mg
داروهای عمومی_داخلی مسکن و ضد التهاب شربت pediatric grippe Chlorpheniramine maleate 0.67mg, Pseudoephedrine Hcl 10mg /5ml
داروهای عمومی_داخلی ضدسرفه و ضد احتقان شربت dextromethorphan pseudoephedrine pseuphan 15mg,30mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen diphenhydramine phenylephrine cetadin- d 160mg, 12.5mg, 2.5mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen guaifensine phenylephrine cetadin- g 125mg, 50mg, 2.5mg/5ml
داروهای عمومی_داخلی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen chlorpheniamine dextrometorphan phenylephrine cetadin- dc 160mg,1mg, 5mg, 2.5mg /5 ml
داروهای عمومی_داخلی قرص acetaminophen phenylephrine raha cold day 500mg,5mg
داروهای عمومی_داخلی ضد قارچ کرم clotrimazole vaginal with one applicator 1%
داروهای عمومی_داخلی ضد قارچ کرم clotrimazole vaginal with 7 applicators 2%
داروهای عمومی_داخلی آنتی بیوتیک کرم clindamycin vaginal with 7 applicators 2%
داروهای عمومی_داخلی هرمون اسپری های بینی desmopressin desmorin 10 mcg/dose
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها آمپول betamethasone 4mg/ml
داروهای عمومی_داخلی کورتیکواستروئید ها آمپول dexamethasone 8mg/2ml
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامین آمپول chlorpheniramine 10mg/ml
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامین قرص loratadin odt 10 mg
داروهای عمومی_داخلی آنتی هیستامسن قرص ketotifen 1mg
داروهای عمومی_داخلی شل کننده عضلات،مسکن قرص tizanidine 4mg
داروهای عمومی_داخلی ضد درد ، ضد تب قرص acetaminophen odt 160 mg
داروهای عمومی_داخلی آمپول triamcinolone 40mg/ml
داروهای عمومی_داخلی قرص acetaminophen / phenylephrine / diphenhydramine rahamoon 500mg,5mg,25 mg

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی